MINI Jackpot

0
0
0
.
0
0
0
,
0
0

MIDI Jackpot

0
0
0
.
0
0
0
,
0
0

MAXI Jackpot

0
0
0
.
0
0
0
,
0
0

GRAND Jackpot

0
0
0
.
0
0
0
,
0
0

American Roulette

Rulet je jedna od najznačajnijih igara na sreću u casinima. Cilj igre je predvidjeti u koju od 37 numeriranih i obojanih (crno, crveno i nula zeleno) pregrada će upasti kuglica. Europski rulet ima 37 brojeva i to od 1 do 36 i nulu (0). Svaki igrač dobije žetone u svojoj boji, bez oznake vrijednosti. Vrijednost žetona odredi sam igrač, kada ih kupuje, i to u skladu s najmanjim i najvišim ulozima, koji su označeni na stolu. Svaki igrač ima svoju boju žetona i ima mogućnost da postavljajući svoje žetone, prekriva već postavljene žetone drugih igrača. Obojeni žetoni se ne smiju prenositi s jednog stola na drugi, a nije moguće ni odnijeti žetone sa sobom. Igrač na kraju igre mijenja obične žetone za vrijednosne žetone. Žetone koji nisu bili zamijenjeni isti dan kada su kupljeni, možete zamijeniti sljedeći dan, ali samo za vrijednost koja je jednaka minimalnoj vrijednosti na stolu.

Blackjack

Poznat kao jedna od malobrojnih igara na sreću protiv kuće u kojima igrač može steći statističku prednost nad kockarnicom, a igrač i krupie igraju jedan protiv drugog. Cilj igre Black Jack je postići zbroj karata veći od djeliteljevog, a da se pri tome ne prijeđe 21. Obično se igra sa 6 paketa standardnih karata (špilova),  svaki sastavljen  od  52  karte  u  četiri  različite boje: karo, tref, herc i pik. Sve „slike" imaju vrijednost 10 dok asevi vrijednost 1 ili 11, ovisno o zbroju. As vrijedi 11 bodova ako je zbroj drugih karata 10 ili manji; odnosno 1 bod ukoliko je zbroj drugih karata 11 ili veći. Ostale karte imaju nominalnu vrijednost svoje numeracije. Pobjeda igraču se isplaćuje 1:1 (natrag će dobiti uloženo + isti iznos uloženog ).

Texas Hold'em Poker

Texas hold 'em Poker je vrsta igre u casinu u kojoj igrači igraju jedan protiv drugog, dok je krupje isključivo zadužen za dijeljenje karata i kontroliranje igre. 
Kao kod većine poker igara, cilj igre je osvojiti "Pot" koji je sačinjen od uloga svih igrača koji su ulagali tijekom igre. „Pot" se osvaja tako da se pokaže 5 karata koje čine najjaču poker kombinaciju, a izabrane su između 7 karata u igri. Drugi način je povisivanje uloga kako bi ostali igrači odustali od igre te samim time odustali i od podjele „Pot-a". Texas hold 'em Poker  se igra s jednim kompletom igraćih karata (špilom), sastavljenog od 52 karte u četiri (4) različite boje: Karo, Tref, Herc i Pik.

Ultimate Texas Hold'em

UTH se igra sa jednim (1) kompletom igraćih karata (špilova), svaki sastavljen od 52 karte u četiri (4) različite boje: Karo, tref, herc i pik. Cilj igre je postići najbolju kombinaciju sačinjenu od pet karata od mogućih sedam. Igra započinje jednakim ulogom na polje ANTE i BLIND. Igrač također ima mogućnost ulaganja na polje TRIPS koji ne ovisi o ostalim ulozima. Sva ta tri uloga moraju biti postavljeni prije prve dvije podijeljenje karte i u okviru minimuma i maksimuma stola. Karte su označene: brojevima: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i slovima: J (dečko), Q (dama), K (kralj), A (As). Kada se podijele po dvije karte svakome igraču i krupjeu, igrači imaju slijedeće opcije; 1. Mogu uložiti na polje PLAY tri (3) ili četiri (4) puta više od uloga koji je uložio na polje „ANTE“, 2. Mogu sačekati tri zajedničke karte (flop) i tada odlučiti o daljnjem ulaganju, 3. Mogu odustati od igre i tada gube uloge ANTE i BLIND.

Oasis Poker

Oasis Poker je vrsta igre u casinu u kojoj igrač i krupje igraju jedan protiv drugog. Oasis Poker  se  igra  sa  jednim kompletom  igraćih  karata (špilova),  svaki  sastavljen  od  52  karte. Igra  može započeti kada u njoj sudjeluje barem jedan igrač. Nakon što su svi igrači stavili Bet, krupje otvara svoje karte. Cilj igre je postići bolju (jaču) kombinaciju karata od krupjea, pod uvjetom da se krupje kvalificira. Igrači koji imaju slabiju kombinaciju od krupjea gube svoj ulog (Ante i Bet). Ukoliko  se  krupje  ne  kvalificira  (ne  ostvari  barem  najslabiju  kombinaciju  As/Kralj), igračima se isplaćuje samo početni ulog.